PKK – Profil Kandydata na Kierowcę

Dokumenty do Starostwa Powiatowego w celu otrzymania numeru PKK.

Osoby do 18 roku życia.
– zaświadczenia lekarskie – lekarz tylko uprawniony przez Wojewodę
– dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport – ważny!
– jedno zdjęcie – wymiary 3,5 x 4,5 cm. – widoczne ucho lewe
– skrócony akt urodzenia
– obowiązkowa obecność jednego z rodziców w Starostwie
– zgoda pisemna w starostwie jednego z rodziców na uczestniczenie w kursie na prawo jazdy.
– wniosek o wydanie prawo jazdy – wypełnia się w Starostwie
– jeżeli osoba ma opiekuna to tylko ustanowionego przez Sąd

Osoby powyżej 18 roku życia.
– zaświadczenie lekarskie – lekarz tylko uprawniony przez Wojewodę
– dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport – ważny!
– jedno zdjęcie – wymiary 3,5 x 4,5 cm – widoczne ucho lewe
– wniosek o wydanie prawo jazdy – wypełnia się w Starostwie.

 

Dokumenty na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

– dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport – ważny!
w/w dokumenty nie mogą być uszkodzone – stan bardzo dobry!
– osoby do 18 roku życia mogą zdawać egzamin państwowy miesiąc wcześniej przed ukończeniem 18 lat!

Comments are closed.